POLITICA GDPR - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

Legile ne dau definitii lungi si laborioase pentru datele cu caracter personal si protejarea lor. In concret, datele cu caracter personal reprezinta orice informatie prin care o persoana fizica poate fi identificata sau poate deveni identificabila, cum ar fi: un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale etc.

 

 

CE INSEAMNA PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

“Prelucrare de date cu caracter personal” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispozitie in orice alt mod, alaturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 

      Respectam drepturile dvs. fiind foarte atenti sa protejam datele dvs.cu caracter personal, potrivit legii, sa va informam atunci cand e nevoie si ne raliem intutotul prevederilor legale.

 

DREPTUL LA INFORMARE - aveti dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal;

DREPTUL DE ACCES LA DATE - aveti dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

DREPTUL LA RECTIFICARE - aveti dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;

DREPTUL LA STERGEREA DATELOR ("DREPTUL DE A FI UITAT") - aveti dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal;

DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII - aveti dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre. alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL - aveti dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

DREPTUL LA OPOZITIE - aveti dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE - aveti dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate.

 

SCOPUL SI TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

      Prelucram doar datele cu caracter personal necesare pentru a va oferi produsele si serviciile disponibile pe site-ul nostru.

Ne sunt necesare numele, prenumele, adresa locuintei, numarul de telefon si adresa de e-mail.

  • Numele si prenumele, adresa sunt prelucrate in scopul facturarii si platii serviciilor si produselor Happy Kid Journal, temeiul fiind obligatia legala.

  • Numele si prenumele, adresa si numarul de telefon sunt prelucrate in scopul livrarii produselor Happy Kid Journal catre dvs

  • Adresa de e-mail este prelucrata pentru comunicarea cu dvs in scopul transmiterii de noutati si evenimente, prin campanii si newslettere, sens in care pentru a fi la curent cu noutati va fi necesar sa va exprimati acordul in sectiunea dedicata, temeiul legal fiind consimtamantul dvs..

 

Prelucram vocea dvs. atunci cand ne apelati, in vederea comunicarii cu noi precum si pentru a va contacta daca va fi nevoie, temeiul prelucrarii fiind relatia contractuala dintre noi (termenii si conditiile agreate).

                 

Prelucrarea IP-ului si a cookiuri-lor se face un scopul accesarii site-ului nostru, temeiul fiind interesul nostru legitim. Pentru mai multe detalii, consultati Politica GDPR de pe site-ul nostru.

                 

DURATA PRELUCRARII

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face pe o perioada stabilita in functie de felul prelucrarii si anume, atunci cand prelucrarea este o obligatie legala,vom prelucra datele cu caracter personal, atat cand legea ne obliga sa pastram si sa gestionam, arhivam, datele cu caracter personal. Prelucrarea in scopuri de marketing, se va face pana la retragerea acordului dvs. Prelucrarea in scopuri legitime se va pe perioada in care exiesta un interes legitim pentru prelucrare.

       

Numele si prenumele, adresa, datele contului si cardului dvs. ce sunt prelucrate in scopul platii si facturarii serviciilor si produselor Happy Kid Journal, temeiul fiind obligatia legala sunt prelucrate pe perioada platii si a emiterii facturii si ulterior pe intreaga perioada legala de pastrare a documentelor si inregistrarilor financiar contabile ale Happy Kid Journal si a intermediarilor platii, precum, dar fara a se limita la euplatesc.ro sau banca noastra sau a dvs.

 

Numele si prenumele, adresa, si numarul de telefon ce sunt prelucrate in scopul livrarii produselor Happy Kid Journal, temeiul fiind obligatia contractuala, sunt prelucrate pe perioada procesarii si livrarii comenzii ulterior pe intreaga perioada legala de pastrare a documentelor si inregistrarilor AWB in contabilitatea Happy Kid Journal si a intermediarilor livrarii, precum, dar fara a se limita la firmele de curierat partenere. Numele si adresa de email vor fi utilizate pentru a trimite materiale promotionale, oferte, campanii de marketing prin intemediul platformei pusa la dispozitie de catre Wix.com

Prelucrarea IP-ului si cookiuri-lor se face un scopul accesarii site-ului nostru, temeiul fiind interesul nostru legitim. Pentru mai multe detalii, consultati Politica GDPR de pe site-ul nostru.

Prelucrarea vocii dvs. atunci cand ne apelati, in vederea comunicarii cu noi precum si pentru a va contacta daca va fi nevoie, in scopul comunicarii si in temeiul prelucrarii fiind relatia contractuala dintre noi (termenii si conditiile agreate), este prelucrata doar pe perioada convorbirii. Nu colectam si nu prelucram in niciun alt mod vocea persoanelor vizate. Prelucrarea in sensul legii, inceteaza la momentul incheierii/finalizarii apelului telefonic.

 

PROTECTIA DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

Datele dvs. Personale sunt pastrate in conformitate cu prevederile legale si in acord cu GDPR.

Happy Kid Journal a implementat Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - denumit in cuprinsul acestui document GDPR.

In cadrul Happy Kid Journal, la datele personale ale persoanelor vizate, au acces doar persoanele autorizate.

In vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzător, avemimplementate masuri tehnice si organizatorice adecvate, avand capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea datelor cu caracter personal si de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal in timp util in cazul in care are loc un incident de natura fizica sau tehnica.

Toate dispozitivele de stocare a datelor sunt securizate corespunzator, pentru unele operatiuni se foloseste criptarea datelor.

In vederea protejarii datelor personale, facem eforturi pentru testarea, evaluarea si aprecierea periodica a eficacitatii masurilor tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrarii.

 

PERSOANE CARE AU ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

- TERTI AUTORIZATI (IMPUTERNICITII OPERATORULUI) -

 

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de terti autorizati in masura in care Happy Kid Journal se afla in situatii precum controale autoritatiilor, avizari si/sau acreditari/autorizari, terti autorizati ca urmare a situatiilor in care ar putea fi implicat direct sau colateral, Happy Kid Journal ca urmare a unor sesizari, litigii, plangeri, cereri adresate de persoanele vizate, de terte persoane sau initiate de Happy Kid Journal, caz in care vor fi puse la dispozitie doar persoanelor autorizate in acest sens si in acord cu prevederile GDPR, vizand in acest caz obligatia legala si/sau protejarea interesuluilegitim al Happy Kid Journal.

Datele cu caracter personal sunt transmise catre persoane care in relatia cu Happy Kid Journal - OPERATORUL - au calitatea de IMPUTERNICITI.

IMPUTERNICITII Happy Kid Journal sunt persoane juridice de drept public(autoritati ale statului) precum ANAF, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Administratia Finantelor Publice si alte institutii care pot, in mod legal, solicita informatii despre activitatea noastra generala sau punctuala.

IMPUTERNICITII Happy Kid Journal sunt persoane juridice de drept privat precumserviciul contabilitate, serviciul tehnic, serviciul IT, serviciile de curierat, serviciul marketing, euplatesc.ro (Societatea EuroPayment Services SRL), Bancile la care Happy Kid Journal are cont deschis sau dvs. aveti cont deschis.

 

INFORMARI DESPRE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Solicitarile privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal le puteti adresa responsabilului cu protecta datelor cu caracter personal pe adresa dpo@radikalconsult.ro

Solicitarile vor fi solutionate in acord cu prevederileGDPR in cel mai scurt timp posibil, acesta putand fi de maxim 1 luna.In situatii justificate in general de complexitatea solicitarii, termenul se poate prelungi cu 1 luna, situatie in care veti fi instiintati.